(1)
Činčera, J. Děti a Les: Analýza mentálních Map žáků čtvrtých tříd. Envigogika 2012, 7.