(1)
Dlouhá, J. Kreativní učení Ve vzdělávání K udržitelnosti – Metody, zkušenosti, Inspirace: Shrnující přehled experimentálních přístupů a zkušeností V relevantních Projektech. Envigogika 2022, 17.