(1)
Laveuve, F. Vzájemné působení Hodnot Humanismu a Holismu Jako Nezbytné Hnací síly vzdělávání Pro udržitelný Rozvoj Na regionální úrovni.: The Interaction of Humanism Values and Holism Values As a Necessary Driving Force of the Education for Sustainable Development at the Regional Level. Envigogika 2022, 17.