(1)
Dlouhá, J. Jak Propojit environmentální vědy a umění? Úvahy Jan Van Boeckela Nad různými Podobami Racionality. Envigogika 2022, 17.