(1)
Činčera, J.; Johnson, B. Strážci Země: Vztah Mezi výukovými Strategiemi a vzdělávacími Dopady Programu. Envigogika 2022, 17.