(1)
Dlouhá, J.; Dvořáková Líšková, Z.; Ježková, V. Celoživotní učení Pro Rozvoj Znalostí a Kompetencí Obyvatel zohledňující podmínky Pro místní udržitelný Rozvoj. Envigogika 2021, 16.