(1)
Dlouhá, J.; Pospíšilová, M.; Vávra, J. Podmínky K udržitelnému Rozvoji Na Venkově – Jak Podporovat transformační Procesy V Praxi? Role místních Znalostí a celoživotního učení V Procesech udržitelného Rozvoje Regionů. Envigogika 2021, 16.