(1)
Henderson, L.; Kuříková, M.; Kroufek, R. Syntéza kreativního učení a vzdělávání Pro udržitelný Rozvoj V České Republice. Envigogika 2021, 16.