(1)
Činčera, J.; Fleková, A.; Kopecký, J. „S TURem Tu I zítra budem“: Evaluace Programu Ekocentra Podhoubí. Envigogika 2011, 6.