(1)
Vácha, Z.; Ryplová, R.; Valvodová, E. Pěstitelská Gramotnost – Sonda Znalostí U žáků Na druhém Stupni základních škol. Envigogika 2021, 16.