(1)
Janáková, M. Krajina K ochutnání. Envigogika 2020, 15.