(1)
Huba, M. Ochrana prírody, Krajiny a životného Prostredia a Jej spoločenská Reflexia Na Slovensku V R. 1990 – 2020. Envigogika 2020, 15.