(1)
Jančaříková, K. Ověřování diagnostického nástroje Pro Identifikace přírodovědně nadaných V předškolním a V mladším školním věku. Envigogika 2019, 14.