(1)
Dlouhá, J.; Dlouhý, J. Studenti a vědci: Jak vést Dialog O Klimatické změně. Envigogika 2019, 14.