(1)
Činčera, J. Doporučené očekávané výstupy Pro environmentální výchovu. Envigogika 2011, 6.