(1)
Dlouhá, J. Zoufalství Z vejšky: Psáno K 21. 8. 2018. Envigogika 2018, 13.