(1)
Novanská, V.; Platková, A. Adaptívna pamäť – Jej Vplyv Na Vedomosti a emócie žiakov voči živočíchom. Envigogika 2018, 13.