(1)
Svobodová, Z. Pojetí Bratrství U Jana Patočky. Envigogika 2017, 12.