(1)
Lardjane, S.; Laveuve, F.; Nuutinen, M. Potřeba zásadní změny Ve vzdělávání. Envigogika 2017, 12.