(1)
Vačkář, D.; Krkoška Lorencová, E. Aplikace participativních Metod V Oblasti globálních problémů životního prostředí. Envigogika 2017, 12.