(1)
Olšovský, J. Příroda nás živí, Země nás Nese. Envigogika 2017, 12.