(1)
Činčera, J.; Havlíček, F. Centra environmentálního vzdělávání Z Pohledu učitelů. Envigogika 2016, 11.