(1)
Dlouhá, J. Konference O společenské odpovědnosti vědy a vysokých škol. Envigogika 2016, 11.