(1)
Činčera, J.; Komárková, M. Využití Kresby Jako prostředku Evaluace Programu Na rozvíjení environmentální Senzitivity mladších dětí. Envigogika 2010, 5.