(1)
Klimková, A. „Leading Practice publication“ Ako Teoretický návod, Heuristický Projekt, Aj Praktické Majstrovstvo. Envigogika 2016, 11.