(1)
Nečas, J. Klimatická změna – široké, stále aktuální téma. Envigogika 2016, 11.