(1)
Vladyková, L. Identifikácia Aplikovanej morálnej Filozofie Akcentujúcej úvahy ekologického Typu – Ekologická Etika. Envigogika 2016, 11.