(1)
Beňková, V.; Činčera, J. Prožitkové naučné Stezky Jako prostředek environmentální Interpretace Krajiny. Envigogika 2010, 5.