(1)
Nečas, J. Ekologická Encyklika Laudato si’ Jako výzva všem. Envigogika 2015, 10.