(1)
Dlouhá, J.; Petiška, E.; Dlouhý, J.; Kapitulčinová, D. Možnosti a Rizika využití otevřených vzdělávacích Zdrojů V environmentálních Oborech Na vysokoškolské úrovni V ČR: Kritéria Pro Posouzení Kvality. Envigogika 2015, 10.