(1)
Svobodová, Z. K personální Etice. Envigogika 2015, 10.