(1)
Činčera, J. Využití Modelu RWL Pro Evaluaci pobytového Programu. Envigogika 2015, 10.