(1)
Lehotská, B.; Magyarics, A. Možnosti Zapojenia žiakov Do Praktickej Ochrany prírody V rámci Akcie „Pomoc ropuchám Pri jarných migráciách“ Na Železnej Studienke V Bratislave (1986 – 2015). Envigogika 2015, 10.