(1)
Vladyková, L. Kúzlo Zmyslov Davida Abrama. Envigogika 2015, 10.