(1)
Neubergová, K. Environmentální výuka S Ohledem Na vnímání Krajiny a Její emocionální působení V Kontextu dopravních Staveb. Envigogika 2015, 10.