(1)
Kubrická, J.; Hromádka, Z. Environmentální Prvky Jako součást skrytého Kurikula V učebnici anglického Jazyka. Envigogika 2015, 10.