(1)
Novanska, V.; Škvarková, J.; Barková, B. Hodnotenie uplatňovania Filozofie udržateľného Rozvoja V materských školách V Meste Banská Bystrica a Banská Štiavnica Na báze indikátorov. Envigogika 2015, 10.