(1)
Záhumenská, V. Hradec Králové – Ochrana přírodní památky Na Plachtě před zástavbou. Případová Studie K významu účasti veřejnosti při Ochraně životního prostředí (anglická Verze). Envigogika 2015, 10.