(1)
Hynek, A.; Svozil, B.; Trojan, J.; Trávníček, J. Teoreticko-Metodologická Reflexe případové Studie krajinného Projektu Deblínsko. Envigogika 2015, 10.