(1)
Činčera, J. Učení Se Ve skutečném světě: Kritická analýza. Envigogika 2015, 10.