(1)
Krčmářová, J. Hypotéza Biofilie Edwards O. Wilsona. Envigogika 2009, 4.