(1)
Labohý, J.; Gaillyová, Y.; Machů, R. Hodnocení udržitelnosti moštárny V Hostětíně. Envigogika 2015, 10.