(1)
Dlouhá, J. Výzva K zasílání příspěvků Pro Tematické číslo Envigogiky O Environmentálním vzdělávání a (EV) a Vzdělávání Pro udržitelný Rozvoj. Envigogika 2014, 9.