(1)
Pluháčková, M. Problematika „environmentálních hazardů“ V geografickém vzdělávání. Envigogika 2014, 9.