(1)
Jančaříková, K. Přírodovědná Inteligence: Diagnostika a péče O přírodovědně Talentované žáky a Studenty V ČR. Envigogika 2009, 4.