(1)
Činčera, J. Metodika Pro Hodnocení environmentální výchovy Pro starší školní věk a střední školy. Envigogika 2013, 8.