(1)
Sokolíčková, Z. Recenze Textu Niektoré Z úskalí evolučnej ontológie. Envigogika 2013, 8.