(1)
Laciná, J.; Kostkan, V. Environmentální vzdělávání veřejnosti. Envigogika 2013, 8.