(1)
Sabo, P.; Sabová, Ľudmila. Niektoré Z úskalí evolučnej ontológie. Envigogika 2013, 8.