(1)
Repka, P.; Švecová, M. Evaluácia integrovaného manažmentu Národného Parku České Švýcarsko prostredníctvom expertného systému IPAM. Envigogika 2013, 8.